Owtext

My default image Owtext   

Təlimat

      

 

Bu tətbiq saytda məqalə tipli mətnlərin yazılması və onları müəyyən xüsusiyyətlərinə görə bölmələrdə kateqoriyalaşdırmaq üçündür. Owtext tətbiqindən istifadə etmək üçün xüsusi hansısa tarifə keçmək lazım deyil; bütün tariflərdə bu tətbiq istifadəyə açıqdır.

 

Mətn və bölmə yaradılışı üçün heç bir say limiti yoxdur. İstənilən sayda mətn yaradıb istənilən sayda bölmədə birləşdirmək mümkündür.

 

Tətbiq admin paneldə tətbiqlər rəfində yerləşir:

My default imageTətbiqin imkanları

 

Bölmə yaradılışı

Mətnləri kateqoriyalaşdırmaq üçün 

 

Bölmələr

Yaratdığınız bölmələrin siyahısına baxmaq, onları redaktə etmək və s. məqsədlər üçün

 

Mətn yaradılışı

Məqalə tipli tekstlərin yazılması üçünMətnlər

Yaratdığınız mətnlərin siyahısına baxmaq, hansı bölmədə yerləşdiyini görmək və s. məqsədlər üçün